JOKILAAKSON ASENNUSYHTYMÄ KY

Rakentajankatu, 42100 Jämsä
y-tu
nnus 0474000-6

Toimitusjohtaja
Jukka Kerttula
0500548894
jukka.kerttula@asennusyhtyma.com

Laskutus yms. kyselyt
Jaana Pellonpää
0405481777
info@asennusyhtyma.com

Fax. 0143613500