HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE
REKISTERISELOSTE
1.Rekisterinpitäjä
Jokilaakson Asennusyhtymä Ky
Rakentajankatu 4
42100 JÄMSÄ
Y-tunnus 0474000-6
Puh 040-5481 777

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Jaana Pellonpää

3. Rekisteri nimi
Jokilaakson Asennusyhtymä Ky:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisteripitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja /tai muu puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot
– Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä ja/tai asiakkaalta itseltään. Tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto , jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely. Asiakkaalla on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.