TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN LAAJUUS

Tarjoamme konepajavalmistusta sekä asennustoimintaa

  • Levy- ja teräsrakenteita, myös ruostumattomia ja haponkestäviä
  • Kuljettimien valmistus ja asennus
  • Teräsrakenteiden valmistus ja asennus
  • Plasmaleikkausta
  • Koneistusta
  • Paperitehtailla ja sahoilla tehtävät erilaiset huoltotyöt
  • Polttoleikkausta
  • Alumiinirakenteiden valmistus

 

Kuva. Kääntötasomuotti